Klokka

 

Klokka ett steke fett,

klokka to lappe sko,

klokka tre hogge ved,

klokka fire spille på lire,

klokka fem går vi hjem,

klokka seks kommer ei heks,

klokka sju må vi snu,

klokka åtte sitte på potte,

klokka ni er sengetid,

klokka ti løpe i li,

klokka elleve gå i fjellet,

klokka tolv kommer et troll!

 

Forfatter: Gammel regle
Utgitt: