Kjære abonnent til e-diktet for voksne!

Vi beklager at dette blir det siste e-diktet du får. Vi ser oss nødt til å avvikle denne tjenesten på grunn av for knappe ressurser, og det er leit. Vi takker Norsk kulturråd, Nasjonalbiblioteket, Norsk barne- og ungdomsbokforfattere, NBU,  Norsk forfattersentrum, samt fylkesbibliotekene i Buskerud og Vestfold for bidrag og hjelp underveis. Vi takker også alle som har vært positive til å la oss bruke sine dikt eller sine pårørendes opp gjennom årene, og vi takker for hyggelige, oppmuntrende hilsener fra abonnenter. Har dere mer på hjertet angående e-diktet, hører vi gjerne fra dere.

 

En av våre største poeter, Gro Dahle, har hele tiden vært en raus og oppmuntrende kraft for e-diktet. Derfor, og fordi hun er så god, velger vi nettopp et av hennes dikt til å avslutte. Vi takker henne for oppmuntring og alle bidrag underveis, og slutter med et spørredikt.

 

Hvor skal vi, spør jeg diktet?

 

Dette lille diktet mitt

går i sokkelesten

over gulvet,

dette lille diktet mitt

går med lette sko over tunet.

Jeg følger ordene

over gårdsplassen,

jeg går mellom rader av epletrær,

jeg går gjennom bokstavenes høye, myke strå.

Over gresset, over gresset,

innunder fjellet, og sjøen ligger stor og tung og dyp

i hvert eneste spinkle ord.

 

Forfatter: Gro Dahle
Utgitt: Sendt oss av forfatteren i 2008.