Dikt for barn

 Barn har tidlig glede av lyder, ord og rytme. Ordforråd og språklig forståelse i førskolealderen er viktige forutsetninger for senere leseopplæring. Dikt, rim og regler er lek med språket. E-diktet tilbyr en ordning med et nytt dikt hver uke som passer for barn i alderen 3 til 8 år.

 

Du finner flere barnedikt i arkivet.

Dikt for voksne

 Er du klar over hvor mange fordeler det er med å lese dikt?

Et dikt kan være en tankevekker, en filosofisk betraktning, et lykkelig øyeblikk.

 

Du leser diktet ferdig på et par små minutter. Det kan likevel klinge i deg lenge. Enten du leser det som et lite avbrekk i hverdagen eller tar det med deg på fest.

 

Du finner flere voksendikt i arkivet